Tot slot

De Raad van Commissarissen is zich terdege bewust van zijn rol en verantwoordelijkheden: niet alleen binnen Elkien maar eveneens in maatschappelijk perspectief: nu en in de toekomst. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank en waardering uit aan alle medewerkers, management, directie en bestuur voor hun inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van Elkien, haar huurders en stakeholders.

Een bijzonder woord van dank gaat, na een dienstverband van 17 jaar, uit naar de op 1 juni 2017 vertrokken bestuurder Alex Bonnema. Mede dankzij zijn niet aflatende gedrevenheid en gezonde ambitie als bestuurder van Elkien en haar rechtsvoorgangers is Elkien, nu in alle opzichten een trots en gezond bedrijf, met een volkshuisvestelijk vooraanstaande positie in Friesland.

 

Heerenveen, juni 2017 

Namens de Raad van Commissarissen van Elkien,

De heer A. Vlaskamp,

Voorzitter