Permanente Educatie

De Raad van Commissarissen is verplicht om over de jaren 2016 en 2017 minimaal 10 PE-punten te behalen.

Onderstaand de behaalde PE punten per commissaris: